u bent resident in spanje maar heeft nog bezittingen in het buitenland !?

U woont in Spanje (RESIDENT) maar heeft nog bezittingen in het buitenland dan dient U jaarlijks een model 720 (déclaracion informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero) in te dienen.

 

In deze aangifte dient U o.a. te vermelden bankrekeningen,effecten,aandelen,(levens)verzekeringen en onroerende goederen die U buiten Spanje bezit.

 

Wie moet deze verklaring indienen ?

Ieder Spaans belastingplichtige (ook vennootschappen) die de hierboven aangehaalde bezittingen in het buitenland bezitten.

 

Voor de aangifte bestaan 3 categorieën

1. Rekeningen, spaarboekjes bij buitenlandse financiële instellingen

2. Waarden, rechten, (levens)verzekeringen en inkomsten die zich in het buitenland bevinden, beheerd of

   verkregen worden.

3. Eigendommen of rechten op onroerende goederen gelegen in het buitenland (ook vruchtgebruik). Als waarde

   dient de reële waarde in euro op ogenblik van verkrijging (aankoop, erfenis, schenking...)aangegeven te

   worden.


Wanneer in te dienen?

Dient te gebeuren gedurende eerste trimester van het jaar

 

Hoe in te dienen?

Kan enkel elektronisch worden ingediend.  Verklaring en berekeningen zijn allesbehalve eenvoudig en het is dus raadzaam professionele hulp te vragen

 

Dient U extra belastingen te betalen?

Neen, U bent enkel verplicht de verklaring af te leggen over deze bezittingen

 

Santies bij niet indienen?

Deze kan oplopen tot 10.000 euro per niet aangegeven categorie