EC-HELPDESK

Waarschijnlijk het langste bestaande nederlandstalige kantoor in zijn genre aan de Costa Blanca. 

Le plus ancien bureau francophone  sur la Costa Blanca.

Privacy statement

Uw privacy is belangrijk, voor u en voor ons. Wij leggen daarom graag uit waarom en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Eerlijkheid en openheid zijn voor ons belangrijke waarden. Zo willen we graag met onze relaties een duurzame vertrouwensband opbouwen. Dit betekent onder meer dat wij uw privacy en uw keuzes respecteren en beschermen. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Uw informatie moet bij ons veilig zijn, en daar doen we alles aan. Al onze medewerkers zijn gebonden aan strenge privacy-regels en worden daarop voortdurend gecontroleerd. We delen uw gegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de uitvoering van onze overeenkomst. We verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Evenmin sturen we u marketingberichten, tenzij u ons hierom heeft gevraagd. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een optimale dienstverlening en bedrijfsvoering.

Wij willen graag dat u precies weet hoe we uw persoonsgegevens verwerken, maar ook dat deze up-to-date zijn. Het staat u daarom vrij uw gegevens in te zien, te wijzigen en te verbeteren. Natuurlijk kunt u ons ook laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken. Omdat de gegevens van u zijn, kunt u ons ook vragen om deze aan u over te dragen.

Bij de uitvoering van de overeenkomst werken wij uiteraard samen met partners, zoals serviceproviders. Wij werken uitsluitend met betrouwbare partners die dezelfde privacy-normen hanteren als wij.  We hebben ervoor gezorgd dat uw persoonsgegevens daar even veilig zijn als bij ons.

De manier waarop wij met uw gegevens omgaan, is volgens de nieuwe Europese regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt of wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken wij deze in overeenstemming met dit Privacy Statement. Uit de navolgende vragen en antwoorden blijkt in detail waaruit uw persoonsgegevens bestaan en hoe we deze gebruiken, verwerken en beveiligen.

Voor algemene vragen of klachten in verband met dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via e-mail: privacy@ec-helpdesk.com . De Functionaris zal u om veiligheidsredenen vragen om een identiteitsbewijs voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen.

.

Waar slaan wij uw gegevens op?Mede ten behoeve van uw persoonsgegevens zorgen wij voor een veilige en integere bedrijfsvoering. Onze medewerkers die de persoonsgegevens verwerken kunnen zich ook buiten de Europese Economische Ruimte bevinden en van daaruit voor ons of voor onze serviceproviders werk verrichten. Ook met deze buiten de EER gevestigde partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Bij hen zijn uw gegevens daarom net zo veilig als bij ons.

Omdat het verzenden van informatie via internet nu eenmaal niet volledig beveiligd is, kunnen wij en de derden met wie wij samenwerken de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Elke verzending blijft daarom voor uw eigen risico.

Af en toe bevatten onze websites en apps links naar websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Als u een link naar een van deze websites volgt, besef dan dat deze websites hun eigen privacy-beleid hanteren en dat wij daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens in ons bezit hebben. Dat is om te voldoen aan uw wensen en behoeften of om onze wettelijke verplichtingen na te leven. Zodra wij uw gegevens niet langer nodig hebben, worden ze uit onze systemen verwijderd of geanonimiseerd waardoor uw identiteit daaraan niet langer kan worden ontleend.

Wij bewaren persoonsgegevens met betrekking tot een klant maximum drie jaar na de beëindiging van de relatie. Persoonsgegevens van potentiële klanten met wie nog geen contact is geweest, worden zes maanden na verzameling bewaard. Persoonsgegevens van potentiële klanten die hebben aangegeven contact met ons te willen hebben, worden twee jaar bewaard.

 Wat zijn uw privacy-rechten?Wij vinden het belangrijk dat u controle heeft over uw persoonsgegevens. U kunt deze controle uitoefenen via de volgende rechten:

Recht op informatie

Recht op inzage

Recht op correctie

Recht om vergeten te worden

Recht om bezwaar te maken tegen marketing en profilering

Recht op het intrekken van uw toestemming

Recht op dataportabiliteit

Recht om cookies uit te schakelen

Recht om te klagen

 Wijzigingen Dit Privacy Statement dateert van 24 mei 2018. Elke wijziging of aanvulling van het Privacy Statement wordt direct openbaar gemaakt.