EC-HELPDESK

Waarschijnlijk het langste bestaande nederlandstalige kantoor in zijn genre aan de Costa Blanca. 

Le plus ancien bureau francophone  sur la Costa Blanca.

Sinds jaren Uw zekerheid in Spanje

Of het nu gaat het over verzekeringen, begeleiding bij aankoop- of verkoop, opmaken van een testament of regelen van een schenking, belastingsaangiftes of fiscale problemen, aanvragen NIE - RESIDENCIA, problemen ziekenfonds, invoer auto....verpleegkundige voor thuiszorg, dankzij onze jarenlange aanwezigheid in Spanje beschikken wij over een uitgebreid netwerk aan relaties en kunnen U  ofwel persoonlijk ofwel via onze relaties behulpzaam zijn en bijstaan. 

Meegaan met onze tijd: meer en meer wensen klanten alles online te regelen, gemakkelijk van thuis uit.  Om die reden voorzien wij ook de mogelijkheid (onderschrijven van eender welke verzekering, fiscale aangiftes....) online te regelen, maar natuurlijk met onze blijvende telefonische 24 op 24 uur bijstand.  Meer info over deze mogelijkheid door hieronder te klikken op EC HELPDESK ONLINE  NEDERLANDS

Depuis des années votre sécurité en Espagne

Qu’il s’agisse d’assurances, des conseils sur l’achat ou la vente, l’élaboration d’un testament ou l’organisation d’un don, de déclarations de revenus ou des problèmes fiscaux, demandes NIE RESIDENCIA,   problèmes de caisse d’assurance maladie,

importation de voitures...

.

Grâce à notre présence de longue durée en Espagne, nous avons un vaste réseau de relations et pouvons vous aider personnellement ou à travers de nos relations. 

Être dans l’air du temps : de plus en plus de clients souhaitent tout régler en ligne, facilement depuis chez eux. C'est pourquoi nous vous offrons également la possibilité de prendre des dispositions (souscription d'une  assurance, déclaration d'impôts, etc.) en ligne, mais bien sûr avec notre assistance téléphonique permanente 24 heures sur 24. Plus d'informations sur cette option en cliquant sur EC HELPDESK ONLINE EN FRANÇAIS ci-dessous