BELASTINGEN IN SPANJE

Net als in alle andere landen dien je ook in Spanje diverse belastingen te betalen.  Opgelet in tegenstelling tot vele andere landen ontvang je in Spanje geen uitnodiging om aangifte in te dienen of te betalen en dien je zelf het initiatief te nemen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste :

Model 720: Impuestos sobres bienes y derechos situados en el extranjero. Bent U RESIDENT in Spanje maar heeft U nog eigendommen, bankrekeningen, effecten of aandelen,  levensverzekeringen...  (met een minimum waarde van (per categorie) 50.000 euro)  buiten Spanje dan dient U deze informatieve aangifte uiterlijk eind maart aan te geven in dit model 720. Deze aangifte is louter informatief maar kan natuurlijk wel gebruikt worden bij eventuele fiscale controles.

 

IVTM (SUMA):  zijn de taksen voor auto-. brom- en motorfietsen dewelke jaarlijks te betalen zijn in april/mei. Zijn afhankelijk van de gemeente waar je woont .

 

model 714 : aangifte vermogensbelastingen verplicht in te dienen door RESIDENTEN met een bezit/vermogen van hoger dan 700.000 euro en een vrijstelling voor RESIDENTEN van 300.000 euro voor de eerste woning 

 

IRPF model 100: is de jaarlijkse belastingsaangifte voor RESIDENTEN en dient te gebeuren in de maanden mei/juni.  

IBI (SUMA): zijn de gemeentelijke belastingen dewelke je -als eigenaar van een onroerend goed- begin september dient te betalen aan de gemeente waar je eigendom is gelegen.

model 210: Belasting NIET RESIDENT eigenaar in Spanje.  Zijn de belastingen dewelke je uiterlijk eind  december van elk jaar dient te betalen aan de Spaanse administratie. Worden berekend op basis van de ontvangen huurgelden of indien je  niet hebt verhuurd op basis van een fictieve huuropbrengst.

belastingen op erfenis of schenkingen worden vastgesteld door de communidades.  Wat betreft communidad Valencia is er momenteel  een grote vrijstelling

belastingen bij overdracht eigendom (tweedehandswoningen): In de meeste regio's 10%

BTW bij nieuwbouw :  10% maar denk ook aan de belasting op documenten die hier dient te worden betaald (1,5%).  Opgelet bij aankoop terrein of bedrijfsgebouw bedraagt de BTW 21%

BTW op verhuur onroerend goed : huurgelden van woningen zijn vrijgesteld van BTW, huurgelden bedrijfsgebouwen zijn onderhevig aan BTW van 21%.  Opgelet verhuur je vakantiewoning/verblijf met faciliteiten is er een BTW verschuldigd van 10%

vennootschapsbelasting : 25%, met speciale voorwaarden voor starters0%.